0905 466 840 tesfo@tesfo.sk Pondelok - Štvrtok: 6:00 - 14:00

Oznam

Naša letná firemná dovolenka
bude v termíne
od 19. 8. 2024 do 26. 8. 2024

Naše vybavenie

DTP štúdio

Tlačiareň TESFO má vlastné grafické štúdio, ktoré komplexne spracuje grafický návrh od skenovania, cez grafický návrh a sadzbu až po finálny výstup zákazky v požadovanom elektronickom formáte na digitálnom nosiči.

Digitálna tlač

Pre nízkonákladovú tlač do formátu 330×488 mm vlastní tlačiareň TESFO tlačový stroj Xerox Versant 80, na ktorom skopírujeme vami dodané podklady, alebo vytlačíme grafický návrh vytvorený v DTP štúdiu priamo z PC-čka.

Pre-press, CTP

Tlačiareň TESFO disponuje kompletnou predtlačovou prípravou. Vstupom v tejto sekcii sú zákazky v elektronickej podobe a výstupom sú kovolisty určené do tlačového stroja.

Ofsetová tlač

Tlačiareň TESFO, po modernizácii technológie, od mája 2006 vlastní dva špičkové ofsetové hárkové tlačové stroje značky HEIDELBERG, konkrétne 4-farebný Heidelberg Printmaster PM 52-4 a jednofarebný Heidelberg PRINTMASTER PM 52-1.

Kniháreň

Kniháreň je poslednou sekciou, cez ktorú tlačovina pred odovzdaním zákazníkovi musí prejsť.