0905 466 840 tesfo@tesfo.sk Pondelok - Štvrtok: 6:00 - 14:00

DTP štúdio

Tlačiareň TESFO má vlastné grafické štúdio, ktoré komplexne spracuje grafický návrh od skenovania, cez grafický návrh a sadzbu až po finálny výstup zákazky v požadovanom elektronickom formáte na digitálnom nosiči. DTP štúdio ako celok je plne kalibrované pracovisko, na základe čoho dosahuje tlačiareň farebne vernú produkciu. DTP štúdio spracuje vami dodané fotografie a rukopisy, z ktorých na základe vašich požiadaviek vyhotoví grafický návrh, ktorý dostanete na odsúhlasenie. Návrhy sa konzultujú s DTP operátorom, a to po grafickej aj technickej stránke.

Technická špecifikácia DTP štúdia tlačiarne TESFO

Hardwarové vybavenie:

Pracovná stanica HP s operačným systémom Windows 10 Profesional, profesionálny grafický 27″ LCD monitor EIZO CG27, hardwarovo kalibrovateľný vlastnou kalibračnou sondou. Súborový server pracuje na platforme Microsoft Windows Server. Všetky zariadenia štúdia sú zosieťované do 1 Gbit lokálnej siete a napojené na záložné zdroje UPS, čo zabezpečuje nepretržitý a bezpečný výkon.

Softwarové vybavenie:

Používame software firiem Microsoft, Corel, Adobe, Enfocus, Agfa, EFI, Eset a iné.