0905 466 840 tesfo@tesfo.sk Pondelok - Štvrtok: 6:00 - 14:00

Ofsetová tlač

Tlačiareň TESFO, po modernizácii technológie, od mája 2006 vlastní dva špičkové ofsetové hárkové tlačové stroje značky HEIDELBERG, konkrétne 4-farebný Heidelberg Printmaster PM 52-4 a jednofarebný Heidelberg PRINTMASTER PM 52-1. Maximálny formát tlačového hárku pri týchto strojoch je 520×370 mm, minimálny formát tlačového hárku 145×105 mm, maximálna tlačová plocha je 508×347 mm. Potlačíme papier od gramáže 60 g/m² do 350 g/m².

V štvorfarebnom stroji Heidelberg je nainštalovaný systém Printflow DC, ktorý vyhodnocuje namerané densitometrické informácie a automaticky navrhuje optimálne nastavenie zón farebníc. Informácia o nastavení farebníc sa následne načíta pultom diaľkového riadenia tlačového stroja, ktorý vypočítané úpravy farebníc automaticky vykoná. Týmto spôsobom sa dosiahne rýchle nastavenie požadovaných densitometrických hodnôt a ich udržanie počas celého tlačového procesu. Tento proces sa nazýva spätná densitometrická kontrola kvality tlače. Printflow DC kombinuje výhody prednastavenia farebníc z prepress (CIP3) dát ako aj spätnej kontroly kvality tlače za účelom minimalizácie prípravných časov pri nastavovaní farebníc tlačového stroja, a tiež udržania kvality tlače počas celého tlačového procesu, ktorý spĺňa parametre tlačovej normy ISO 12647-2.