0905 466 840 tesfo@tesfo.sk Pondelok - Štvrtok: 6:00 - 14:00

Pre-press, CTP

Tlačiareň TESFO disponuje kompletnou predtlačovou prípravou. Vstupom v tejto sekcii sú zákazky v elektronickej podobe a výstupom sú kovolisty určené do tlačového stroja. Celý proces výroby kovolistov je natoľko modernizovaný, že pozostáva len z dvoch častí: PC, na ktorom sa prevádza kontrola vstupných dát a ich vyradenie a integrovaného CTP systému Agfa Acento S s automatickým vykladačom nasvietených platní Plate Stacker, ktorý z digitálnych dát laserom nasvieti kovolist. TESFO produkuje kovolisty nielen pre vlastné tlačové stroje, ale v prípade požiadavky ich dodáva aj pre svojich zákazníkov. Samozrejme, že dodané dáta v elektronickej podobe určené na osvit musia spĺnať určité kritériá uvedené na našich stránkach.

Pre-press – vstupná kontrola a vyradenie hárkov

Dodané digitálne dáta určené pre výrobu kovolistov na CTP systéme AGFA musia prejsť vstupnou kontrolou. Tá sa prevádza softwarovo s pomocou Adobe Acrobatu DC Professional s pluginom Enfocus PitStop PRO. Ak dáta prejdú vstupnou kontrolou, znamená to, že spĺňajú všetky potrebné kritériá popísané v sekcii PRÍJEM ZÁKAZIEK.

Potom nasleduje spracovanie a komplexné vyradenie hárku v profesionálnom vyraďovacom softwari Creo Preps, ktorý spracováva dáta vo formáte PDF, resp. PostScript. Po vyradení hárkov sa dáta vyripujú na Agfa: APOGEE PREPRESS RIPe.

RIP Agfa: APOGEE PREPRESS obsahuje špičkovú rastrovaciu technológiu Agfa Balanced Screening a Adobe Accurate Screening, Contone Preview, Renderer, PostScript Level 3, Native PDF a hlavne Adobe PDF Print Engine 2 s podporou PDF 1.7, management pre high-res Output, Database a Job Management and Tracking.

RIP ApogeeX ďalej obsahuje moduly:
Raster Preview – Agfa modul pre prezeranie a kontrolu rastrovania až na úroveň rastra 1-bitového TIFF-u;
TIFF-OUT – Agfa modul pre výstup 1-bitového TIFF-u v kompozite, základ pre riadenie tlačového stroja Heidelberg;
Agfa SUBLIMA – špeciálna rastrovacia technológia – patent Agfy, kombinovaný raster pozostavajúci zo stochastického rastra pri cca 1-10 % a 90-99 % vo svetlách, resp. tieňoch, a autotypického rastra pri cca 10-90 % do 200 lpi.

Osvit platne

Prevádza sa na integrovanom CTP systéme Agfa Acento S s automatickým vykladačom nasvietených platní Plate Stacker.

CTP osvitová jednotka Agfa Acento S

Parametre: Thermal infračervená laserová dióda 830 nm, distribúcia laserového lúča 2 hlavami – 32 diódami, rozlišovacia schopnosť 1200 dpi, 2000 dpi, 2400 dpi a 4000 dpi. Formát platní je od 324×370 mm do 660×830 mm, max. plocha osvitu 633×830 mm a hrúbke platne 0,15 mm až 0,3 mm. Hustota rastra je 200 lpi a 2400 dpi pri autotypickom rastrovaní Agfa Balanced Screening a kombinovanom rastrovaní Sublima.

Plate Stacker

Plnoautomatický odoberač nasvietených platní.