0905 466 840 tesfo@tesfo.sk Pondelok - Štvrtok: 6:00 - 14:00

Cenová kalkulácia

Výroba tlačovín v sebe zahŕňa množstvo špecifikácií, od ktorých sa odvíja finálna cena produktu. Nie je preto možné vo všeobecnosti určiť jednotnú cenu. Cenu tlačovín je možné vypočítať len po zadaní konkrétnych parametrov danej zákazky. Po zaslaní dopytu na cenu cez náš elektronický formulár, prípadne e-mail, dostanete reálny obraz o cene pre vami zadané kritériá. Cenovú kalkuláciu pre váš dopyt vám zašleme v pracovných dňoch najneskôr do 24 hodín. V prípade akýchkoľvek nejasností nás prosím neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0905 466 840, radi vám pomôžeme.