0905 466 840 tesfo@tesfo.sk Pondelok - Štvrtok: 6:00 - 14:00

Príprava podkladov pre CTP systém AGFA APOGEEX

Tlačiareň TESFO vlastní CTP systém AGFA Acento S On-line s workflow Agfa ApogeeX. Agfa ApogeeX je schopný spracovať všetky korektne dodané dáta formátu postscript a PDF zo všetkých profesionálnych programov, a preto dokážeme spracovať aj PDF súbory, ktoré obsahujú transparentné objekty (objekty typu PDF 1.4).

Pri príjme dát vykonávame vždy vstupnú kontrolu na ich korektnosť. Ak objavíme vážnu chybu, ktorá môže spôsobiť pri spracovaní problém alebo nejednoznačný výsledok, vždy na to zákazníka upozorníme. Bohužiaľ, často nie je jednoznačne možné povedať, čo je zámer grafika a čo je možné považovať za chybu – túto skutočnosť automatická kontrola nedokáže rozoznať. Momentálne dostupné DTP programy majú veľa možností a umožňujú spracovávať dáta pre rôzne použitie, a preto sa často stáva, že dáta, ktoré dostávame, nie sú vhodné pre spracovanie na tlač, alebo sú vygenerované nesprávnym nastavením konverzných programov. Podobne formát PDF je veľmi rozsiahly a používa sa na rôzne účely, preto je veľmi dôležité mať pri jeho generovaní nastavené korektné parametre.

Aby bol výsledok správny a obe strany spokojné, je treba používať pri prenose dát medzi subjektami jednotný jazyk a pravidlá, o to viac, keď sa dáta posielajú elektronickou poštou bez doručenia vytlačených makulatúr a pomocných náhľadov a nátlačkov. Za korektnosť dát zodpovedá ich tvorca, resp. dodávateľ, preto je potrebné, aby si vykonal kontrolu vstupných dát sám. Predíde sa tým mnohým problémom a skráti sa samotný čas na spracovanie zákazky.