0905 466 840 tesfo@tesfo.sk Pondelok - Štvrtok: 6:00 - 14:00

Požiadavky na dodávanie podkladov do DTP štúdia

V prípade, že sa rozhodnete spracovať grafiku pre vaše tlačoviny v našom DTP štúdiu, prosíme vás o dodanie podkladov v takejto forme:

Nosiče informácií:

DVD (+,-,R,RW), CD-R, CD-RW, USB disk, súbory do 20 MB e-mailom na adresu tesfo@tesfo.sk, súbory nad 20 MB na to určenou službou, ktorých je na výber viacero (napr. uschovna.cz, wetransfer.com a iné)

Formát súborov:

Corel DRAW (verzia 14), Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop. V prípade dodania hotových častí grafiky (napr. reklamy, logá atď.) môže byť použitý formát PDF. V takýchto súboroch už neprevádzame úpravy a korektúry, nakoľko ide o uzavretý formát. Texty na spracovanie v DTP štúdiu môžu byť dodané aj vo formáte Microsoft WORD.

Požiadavky k otvoreným dokumentom
(dokumenty zalamovacích programov a grafických editorov):

Ak sa dodávajú „otvorené“ dokumenty, vôbec sa neodporúča používať pre zalamovanie inojazyčné (hlavne ruské) verzie zalamovacích programov.
Farebnosť: podľa možnosti CMYK bez vložených ICC profilov, ak nie, urobíme konverziu.
Fotografie a ilustrácie: obrázky možno dodať len v nasledujúcich formátoch: pre rastrové obrázky – TIFF, PSD, EPS, PDF; pre vektorové obrázky – EPS, PDF, CDR, AI; rozlíšenie: 300 dpi pre rastre, 1200 dpi pre perovky.
Fonty: musia byť dodané všetky použité fonty v grafike (texte).
Pretlač: Ak sa v dokumente používa OVERPRINT, alebo dokument obsahuje priame farby, treba to oznámiť pri predložení podkladov!
Texty: Neodporúča sa zahŕňať texty pod 14 bodov do bitmapovej grafiky.

V prípade, že nemáte k dispozícii dáta v elektronickej podobe, treba dodať texty písané dostatočne čitateľným tlačeným písmom (v žiadnom prípade nie písaným) a s rozlíšením malých a veľkých písmen, fotografie určené na skenovanie najlepšie na lesklom papieri (matný spôsobuje šum), a už vôbec sa neodporúča dodávať ako podklad zábery vystrihnuté z iných tlačovín tlačených na malú hodnotu LPI (najhoršia možná alternatíva – záber z denníkov a iných novín). Nízke LPI spôsobí pri skenovaní viditeľnosť tlačového bodu a slabé detaily.