0905 466 840 tesfo@tesfo.sk Pondelok - Štvrtok: 6:00 - 14:00

Všeobecné pokyny

Prosíme vás, pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny. Zabráni sa tým nejednoznačným výsledkom pri spracovaní dát.

Formát súborov

Dáta prosíme doručiť zásadne v PDF formáte všetkých verzií. Ak je však verzia PDF formátu vyššia ako 1.3 (väčšinou priamy export z aplikácie), potom je vhodné na to upozorniť aspoň poznámkou. Ak nie je možné dodať súbory v PDF formáte, potom je možné použiť súbor postscript, resp. eps level 2 alebo 3. Toto je vhodné konzultovať osobne s pracovníkom DTP štúdia. Súbor dodajte zásadne v kompozitnom tvare, nie v separáciách. Ak túto podmienku nemôžete splniť, prosím kontaktujte nás. Pred odoslaním PDF súboru vykonajte kontrolu dát a to najlepšie priamo v aplikácii „Adobe Acrobat Profesional“ zásuvným modulom Enfocus Pitstop Profesional. Program Pitstop je svetovým štandardom pre kontrolu dát v PDF formáte.

Označenie súborov

Názov súboru by mal vystihovať názov zákazky a ak je viac strán alebo častí, tak aj príslušné číslo alebo rozsah stránok. V názve súborov nepoužívajte diakritiku a ani špeciálne znaky.

Stránky a ich formát

Dáta zásadne nevyraďujte! Vyradenie vykonávame priamo v tlačiarni a to podľa použitého tlačového stroja a technológie. Každá stránka musí byť vycentrovaná na stred čistého formátu, resp. na tzv. TRIM BOX (je možné skontrolovať a nastaviť aj v spomínanom Pitstop Profesional). Ak sa má tlač vykonať až za okraj, tzv. tlač na spadávku, potom musí PDF súbor túto informáciu obsahovať a nastavenie spadávky (BLEED) musí byť minimálne o 2 mm väčšie ako čistý formát. Názorné vysvetlenie je vidieť z priloženého PDF súboru.

Nastavenie technologických hodnôt (lpi, DPI, uhly natočenia rastra)

Nenastavujte technologické hodnoty tlačového rastra ako sú DPI, LPI alebo uhly natočenia, pokiaľ to neurčuje výhradne grafický zámer. Tieto parametre nastavujeme výhradne my pri našom spracovaní z hľadiska optimalizácie použitej technológie tlačového stroja a papiera. Ak je nutné z nejakého dôvodu (napr. grafický zámer) zachovať tieto informácie, potom na tento fakt upozornite.

Farebnosť a ICC profily

Dodané súbory nesmú obsahovať RBG alebo Lab objekty. Ak sú v dokumente použité priame (PANTONE) farby a nemajú byť pri tlači použité, treba nato upozorniť. Prevod priamych farieb do CMYK-u je možné vykonať v našom štúdiu, ale mal by to vykonať tvorca alebo dodávateľ digitálnych dát.

Rozlíšenie obrázkov

Kvalita (hustota) vložených obrázkov musí byť dostatočná (pre farebné CMYK dáta minimálne 300 dpi, pre monochromatické objekty – perovky – minimálne 1200 dpi).

Písma – fonty

PDF súbory musia mať embedované (vložené) všetky potrebné písma použité v dokumente. Podľa možnosti sa treba vyhnúť neprofesionálnym písmam s nekorektnou definíciou.

Nastavenie pretlače – overprintu

Náš systém ApogeeX je konfigurovaný tak, aby akceptoval všetky nastavenie pretlače, tzv. overprintu, ktoré prichádzajú so súborom. Čo sa týka overprintu na čierne objekty (100% black), ak nie je v dokumente PDF nastavený, štandardne ho na RIPe vynútime. Pri ostatných farbách, kde tvorca dokumentu (grafik) určuje výsledný farebný odtieň objektu tým, ako nastaví jednotlivé pretlače, sa hodnoty overprintu zachovávajú. Častou chybou býva aj nechcené nastavenie overprintu na biele alebo svetlé objekty. V našom systéme dokážeme tieto nastavenia potlačiť, ale nedokážeme predvídať, čo bol zámer grafika a čo nie, preto treba jednoznačne definovať, čo má byť pretláčané a čo nie. V prípade nejasností nás kontaktujte. Pozor pri kontrole dát v aplikáciách Adobe, ako sú Acrobat alebo InDesign, tu majte vždy zapnutý tzv. NÁHLED PŘETISKU, resp. OVERPRINT PREVIEW. Toto nastavenie vám zaručí korektné zobrazenie na vašom monitore.

Transparencie – priehľadnosti

Náš moderný workflow Agfa ApogeeX dokáže spracovať aj PDF súbory s objektami 1.6 a vyššími – tzv. objekty s priehľadnosťami. Takéto PDF súbory vznikajú napríklad vtedy, keď sa generuje výstupný PDF súbor priamo z aplikácie cez funkciu EXPORT, teda sa obchádza cesta výroby postscriptového súboru a následné distilovanie do PDF formátu. Pozor!!! Nepoužívajte funkciu „Publikovat do souboru PDF“ z programu COREL DRAW – generuje nekorektné PDF súbory!!! Ak budú vaše dáta obsahovať priehľadnosti, prosím, upozornite nás na to.

Odporúčania pre generovanie PDF z PostScriptového súboru

Štandardný postup výroby PDF súboru je jeho generovanie z postscriptového súboru a následne distilovanie programom Acrobat Distiller. Týmto spôsobom sú všetky transparencie už vyriešené v postscriptovom súbore a teda nemôžu sa už nachádzať v následne generovanom PDF-ku. Na stiahnutie vám ponúkame odporúčané nastavenie pre generovanie postscritpového súboru z aplikácie Adobe InDesign a odporúčané nastavenie aplikácie Adobe Distiler.

Odporúčanie pre generovanie PDF súborov priamo z aplikácií Adobe

Ak používate zalamovací program Adobe InDesign ako vašu finálnu aplikáciu, potom môžete použiť na vygenerovanie korektného PDF súboru (aj s priehľadnosťami) funkciu EXPORT. Pri Exporte akceptujte odporučené nastavenie pre komerčnú tlač. Nikdy nepoužívajte funkciu „Publikovat do souboru PDF“ z aplikácie COREL DRAW!!! Corel generuje nekorektný PDF formát. Ak si nie ste istí, či je priamy Export PDF dát z vašej aplikácie korektný, radšej použite metódu generovania PDF súboru cez postscriptový súbor a následnú distiláciu Distillerom. Korektné PDF generujú posledné verzie programov Adobe.

Nosiče informácií

Digitálne dáta môžu byť dodané na všetkých štandardných nosičoch CD, DVD alebo USB disk. Súbory s malým objemom dát, napr. do 20 MB, elektronickou poštou na adresu tesfo@tesfo.sk. Súbory s väčším objemom dát treba poslať na to určenou službou, ktorých je na výber viacero (napr. uschovna.cz, wetransfer.com a iné)

Služby pre-press štúdia

Na vyžiadanie vám môžeme poskytnúť nasledujúce služby:

  • Zaslanie už spracovaných (rastrovaných) dát na poslednú korektúru pred tlačou. Tieto dáta sú v JPG alebo PDF formáte a je ich možné poslať aj elektronickou poštou.
  • Vykonanie kontroly prichádzajúcich dát a zaslanie protokolu o korektnosti vašich dát.

Tento text je výhradným majetkom firmy Ján Šindléry – TESFO a nedovoľuje sa jeho modifikovanie a kopírovanie. Šírenie tohto textu je možné výhradne len pre zákazníkov firmy Ján Šindléry – TESFO.