0905 466 840 tesfo@tesfo.sk Pondelok - Štvrtok: 6:00 - 14:00

Oznam

Naša letná firemná dovolenka
bude v termíne
od 22. 7. 2022 do 2. 8. 2022

Autor editor

Plagáty

Plagát je svojim spôsobom propagačná pozvánka väčšieho formátu, ktorý má zaujať formátom, farebnosťou, dizajnom, sloganom. Plagáty môžu propagovať rôzny produkt, či pozývať na udalosť. Všeobecne platí čím výraznejší, rozmerovo väčší a konkrétnejší plagát je, tým neujde pozornosti väčšine ľudí. Na druhej strane sa kreativite medze nekladú…

Letáky

Letáky sú základným komunikačným prostriedkom medzi producentom, poskytovateľom služieb a zákazníkom. Hlavnou funkciou letákov je priblížiť produkt, službu zákazníkovi a vyvolať uňho záujem o daný produkt, službu. Letáky taktiež posilňujú, dávajú do povedomia značku a názov firmy. Letáky môžu vychádzať s rôznou periodicitou. Vhodné načasovanie a pútavé vizuálne vyhotovenie umocňuje cieľ,…

Knihy

Ponúkame vám kompletnú realizáciu knižných publikácií na kľúč od prepisovania rukopisov, skenovania fotografií, zalamovania grafiky, samotnej tlače, knihárskeho spracovanie až po zabalenie a expedíciu hotového výrobku.

Časopisy

Zrealizujeme kompletné spracovanie časopisov od sadzby, grafickej úpravy, tlače, až po finalizáciu (znášanie, skladanie) a zabalenie výrobku do fólie. Možnosť realizácie väzby šitím, skobami na striešku v chrbte, alebo lepenou väzbou V-2.

Noviny

Ponúkame vám kompletné spracovanie novín od sadzby, grafickej úpravy, tlače, až po finalizáciu ako je znášanie, skladanie novín a balenie výrobku do fólie. Možnosť realizácie väzby šitím skobami v chrbte.

Bulletiny

Návrh a tlač bulletinov pre kultúrne a športové podujatia. Viacstranové publikácie rôznych formátov a farebností šité skobami v chrbte.

Pohľadnice

Návrh a tlač pohľadníc rôzneho formátu. Tlač na špeciálny pohľadnicový kartón. Pre dosiahnutie výraznejšieho lesku, možnosťou úpravy UV lakom, prípadne lesklým alebo matným laminovaním. Možnosť výseku pohľadníc do požadovaného tvaru.

Kalendáre

Zrealizujeme grafický návrh a samotnú tlač jednostranných a obojstranných nástenných kalendárov so špirálovou väzbou s háčikom na zavesenie. Ponúkame vám tiež tlač vreckových kalendárikov, pri ktorých je možnosť výseku do vami požadovaného tvaru.