0905 466 840 tesfo@tesfo.sk Pondelok - Štvrtok: 6:00 - 14:00

Autor editor

Poštový poukaz na účet

Naša tlačiareň získala atest od Slovenskej pošty, š. p., OZ VAKÚP Bratislava, na tlač poštových poukazov na účet. Možnosť priečnej a pozdĺžnej perforácie. Možnosť tlačiť poštový poukaz aj ako súčasť jednej A4 s ďalšími doplňujúcimi informáciami. Pre cenovú kalkuláciu je potrebné zadať tieto parametre poštového poukazu na účet:…