Naša tlačiareň získala atest od Slovenskej pošty, š. p., OZ VAKÚP Bratislava, na tlač poštových poukazov na účet. Možnosť priečnej a pozdĺžnej perforácie. Možnosť tlačiť poštový poukaz aj ako súčasť jednej A4 s ďalšími doplňujúcimi informáciami.

Pre cenovú kalkuláciu je potrebné zadať tieto parametre poštového poukazu na účet:

  • počet kusov poštových poukazov na účet (zadajte niekoľko alternatív, napr. 10.000 ks, 15.000 ks)
  • typ poštového poukazu na účet (napr. dvojdielny, trojdielny, ako súčasť jednej A4)

Užitočné informácie: