Výroba katalógových listov do reklamných brožúr. Dierkovanie výrobku pre možnosti zakladania.