Potlač obálok firemnými údajmi a logom štandardných formátov so samolepiacim pásikom.