Grafické spracovanie a tlač certifikátov a osvedčení pre rôzne školiace programy. Možnosť aplikácie ochranného prvku razbou.