Výroba potlačených papierových lepenkových krabičiek pre rôzne účely. Rôzne formáty a formy výseku.