Výroba parkovacích preukazov, V.I.P a rôznych iných preukazov. Možnosť laminovania preukazu pre dlhodobé používanie ako aj označenie preukazu ochranným prvkom proti zneužitiu.