Letáky sú základným komunikačným prostriedkom medzi producentom, poskytovateľom služieb a zákazníkom. Hlavnou funkciou letákov je priblížiť produkt, službu zákazníkovi a vyvolať uňho záujem o daný produkt, službu. Letáky taktiež posilňujú, dávajú do povedomia značku a názov firmy. Letáky môžu vychádzať s rôznou periodicitou. Vhodné načasovanie a pútavé vizuálne vyhotovenie umocňuje cieľ, ktorým je zvýšený dopyt po ponúkanom tovare a službách. Najčastejšie používané formáty letákov sú od formátu A6, A5, DL, A4 po A3 zložené do A4 na jeden lom s rôznym rozsahom, počtom strán. Tlač môže byť realizovaná obojstranne ako aj jednostranne, jednofarebne, dvojfarebne, plnofarebne. Možnosť výseku do rôznych tvarov v závislosti na zhotovenej grafike. Gramáž papiera sa odvíja od požiadaviek klienta na kvalitu zobrazených fotografií. Leták je najrozšírenejší informačný kanál používaný v reklamnej sfére.

Pre cenovú kalkuláciu je potrebné zadať tieto parametre letákov:

  • počet kusov letákov (zadajte niekoľko alternatív, napr. 5.000 ks, 8.000 ks, 10.000 ks)
  • formát letákov (napr. A5, A4, A3 do A4 na jeden lom)
  • farebnosť letákov (napr. obojstranne plnofarebná tlač)
  • papier (napr. 135 g/m² natieraný lesklý)
  • grafika (dodaná, nami zrealizovaná)