Ponúkame výrobu samoprepisovacích tlačív, možnosť znášania aj viacero druhov tlačív pod seba a lepenia do blokov.