Spracovanie podkladov a výroba štítkov a rôznych označeniek.