Vytlačíme a spracujeme rôzne reklamné prospekty, skladačky, mapy. Možnosť falcovania/skladania na niekoľko lomov.