Vizitky sú neoddeliteľnou súčasťou moderného biznisu. Dobre navrhnutá, esteticky a kompozične zvládnutá printová vizitka s použitím kvalitného papiera s rôznou plošnou gramážou a povrchovou úpravou spolu s kvalitnou ofsetovou tlačou je dôležitým a účinným prostriedkom pri osobnej prezentácie pred potenciálnym obchodným partnerom. Váš partner nedostane len potrebné kontaktné údaje o vašej firme, ale dostane aj vizuálnu informáciu ktorú si bude spájať s vašou firmou. Preto je vhodné, aby všetky firemné tlačoviny začínajúc vizitkou cez hlavičkový papier, faktúru a končiac propagačnými výstupmi ako sú katalógy, letáky mali jednotne zadefinovaný štýl, dizajn manuál, identifikujúci vašu firmu a odlišujúci ju od konkurencie. Kvalitne spracovaná vizitka by mala obsahovať základné údaje ako meno osoby zodpovednej za komunikáciu firmy, funkciu, adresu firmy, telefonický kontakt, mailový kontakt, názov webovej dómeny firmy a vhodne zakompované logo firmy. Dôležitý je tiež správny výber typu, rezu, veľkosti písma a farebnosti. Štandardný formát vizitiek je 90×50 mm a tiež euro formát 85×55 mm.

Pre cenovú kalkuláciu je potrebné zadať tieto parametre vizitiek:

  • počet kusov vizitiek (zadajte niekoľko alternatív, napr. 100 ks, 200 ks, 500 ks)
  • formát vizitky (napr. 90×50 mm)
  • farebnosť vizitky (napr. jednostranná plnofarebná)
  • papier (napr. 300 g/m², lesklý)
  • grafika (dodaná, nami zhotovená)